Archiwum autora: Nauczyciel

Początek nowego roku szkolnego w NLO SMS PZHL

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższej wiadomości.

Przyjazd uczniów-zawodników i zakwaterowanie w internacie w Katowicach przy ul. Z. Nałkowskiej 10 (euroHOTEL) zaplanowane są na dzień 9 września (niedziela) 2018r. od godz. 15.00.

 O godz. 16.00 w auli szkoły przy ul. Szopienickiej 66 w Katowicach odbędzie się zebranie z dyrekcją, wychowawcami poszczególnych klas oraz kierownikiem internatu. Obecność jednego z rodziców obowiązkowa.

Numery kontaktowe:

Ø  szkoła             691 500 655

Ø  internat          535 055 675

Jednocześnie informujemy, że:

–  wysokość kaucji za ewentualne szkody wyrządzone w internacie w roku szk. 2018/19 wynosi 300,00 zł. Kaucję należy wpłacić w dniu przyjazdu do internatu, tj.  9.09.2018r. – w momencie zakwaterowania – wychowawcy internatu.

Kaucja jest zwrotna na koniec nauki w szkole (po ewentualnym potrąceniu z w/w kaucji należy ją bezzwłocznie uzupełnić do kwoty 300zł).

–  czesne w roku szk. 2018/19 wynosi 400,- (zgodnie z uchwałą Zarządu PZHL nr 3/8/2017 z dnia 24.08.2017r.) i jest płatne:

–  w klasach  I i II  do 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący  – czesne płatne za miesiące  wrzesień-czerwiec

–  w klasie III do 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący za wyjątkiem opłaty za miesiąc maj, którą należy uiścić do 10 kwietnia – czesne w kl. III płatne za miesiące wrzesień-maj

– opłatę czesnego można wnosić w sekretariacie Szkoły (Katowice ul. Szopienicka 66) lub na konto szkoły z tytułem przelewu „czesne za m-c ……… – imię i nazwisko ucznia) na  nr:

PKO BP O/Sosnowiec 37 1020 2498 0000 8102 0628 7637

–  zakup podręczników – we wrześniu, po konsultacji uczniów z nauczycielami.

 

Przydatne informacje o programie „Dobry Start 300 dla ucznia”

Szanowni Państwo,

W załączniku zamieszczonym poniżej znajdziecie Państwo informację dotyczącą programu „Dobry Start”, który skierowany jest do uczniów. Przystąpienie do niego gwarantuje dziecku otrzymanie jednorazowego dofinansowania nauki w wysokości 300zł. Rekomendujemy zapoznanie się z dokumentem, być może niektórzy z Państwa będą mogli skorzystać z tego  programu.

Dobry Start 300 dla ucznia

Początek wakacji dla maturzystów dopiero 3 lipca

W miniony piątek we wszystkich szkołach w Polsce oficjalnie rozpoczęły się wakacje. Naszych uczniów również czeka zasłużony odpoczynek. Niektórzy jednak, a mowa o tegorocznych maturzystach, nadal nie w pełni cieszą się z wakacji, jeszcze tydzień muszą poczekać bowiem na wyniki swoich majowych egzaminów. W związku z tym informujemy, że odbiór świadectw maturalnych będzie możliwy dnia 3 lipca w sekretariacie naszej szkoły w godzinach między 12 a 14.

Korzystając z okazji, życzymy Państwu spokojnego ale pełnego niezapomnianych wrażeń odpoczynku wakacyjnego, pięknej pogody i mnóstwa energii do korzystania z atrakcji lata.

Zakończenie roku szkolnego w NLO SMS PZHL – relacja

Dnia 15 czerwca w siedzibie NLO odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego oraz wręczenie świadectw dla uczniów klas pierwszej i drugiej. Niektórzy przedstawiciele społeczności szkolnej oprócz świadectw ukończenia danej klasy otrzymali również specjalne wyróżnienia. I tak: nagrodę kierownika internatu za utrzymywanie należytego porządku w pokoju dostał Bartosz Schmidt, nagrody za dobre wyniki w nauce stały się udziałem Macieja Miarki oraz Bartosza Schmidta, a wyróżnienia za osiągnięcia sportowe w mijającym sezonie przyznano Marcelowi Kotule, Maciejowi Miarce, Sebastianowi Brynkusowi, Konradowi Gruszczykowi, Kamilowi Wałędze, Armenowi Khoperii, Szymonowi Luszniakowi, oraz Jankowi Sołtysowi. Ten ostatni został jednogłośnie wybrany najlepszym zawodnikiem szkoły w sezonie 2017/2018 i poza otrzymaniem nagrody rzeczowej w kolejnym roku szkolnym zostanie zwolniony z opłat czesnego. Nagrody sportowe wręczone zostały naszym uczniom przez wybitnego zawodnika i olimpijczyka Pana Andrzeja Zabawę, który w swoich słowach kierowanych do nagrodzonych podkreślał znaczenie treningu i wytężonej pracy w osiąganiu zamierzonego celu jakim jest profesjonalna gra w hokeja.

W uroczystości, poza Panem Dyrektorem, Panią Dyrektor, przedstawicielami grona pedagogicznego i trenerskiego udział wzięli także reprezentanci Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie, pracownicy administracji szkoły oraz rodzice niektórych uczniów.

Zachęcamy do obejrzenia relacji fotograficznej z tego wydarzenia zamieszczonej poniżej.

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w NLO SMS PZHL

 

Wykształcenie to dobro,
którego nic nie jest w stanie nas pozbawić.”

 Menander

Szanowni  Państwo,                          

 

Mam  zaszczyt  zaprosić  Państwa 

na uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018

w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym

Szkole Mistrzostwa Sportowego

Polskiego Związku Hokeja na Lodzie,

która  odbędzie  się  dnia  15  czerwca  2018r. o  godz. 10.30 

w budynku Szkoły.

 

 

Dyrektor  NLO SMS PZHL
Adam  Fras