Rekrutacja

Rekrutacja do Szkoły polega na szczegółowej selekcji i wyborze najlepszych 15-20 zawodników z całej Polski. Celem szkoły jest przygotowanie profesjonalnych hokeistów oraz zapewnienie im możliwości zdobycia wykształcenia w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej ogólnokształcącej. Szkoła realizuje program zajęć sportowych zatwierdzony przez Wydział Szkolenia PZHL, równolegle z programem kształcenia właściwego dla liceum ogólnokształcącego.

DEKLARACJA ZGODY