Internat

Nowiński Leszek – Kierownik internatu

wychowawcy:
Batkiewicz Marek
Bryjak Zbigniew
Dyrka Szczepan
Ślusarczyk Artur
Wilk Dorota
Włosińska Jolanta