Internat

Leszek Nowiński – Kierownik internatu

wychowawcy:
Marek Batkiewicz
Szczepan Dyrka
Artur Ślusarczyk
Dorota Wilk
Jolanta Włosińska