Dyrekcja

Adam Fras – Dyrektor Szkoły
Aleksandra Pobiega – Z-ca Dyrektora ds. Pedagogicznych
Marek Batkiewicz – Z-ca Dyrektora ds. Sportowych