Dyrekcja

Artur Ślusarczyk-Dyrektor

Martyna Rzętała – Z-ca Dyrektora ds. pedagogicznych