Dyrekcja

Fras Adam – Dyrektor szkoły
Rzętała Martyna – Z-ca Dyrektora ds. pedagogicznych