Początek nowego roku szkolnego w NLO SMS PZHL

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższej wiadomości.

Przyjazd uczniów-zawodników i zakwaterowanie w internacie w Katowicach przy ul. Z. Nałkowskiej 10 (euroHOTEL) zaplanowane są na dzień 9 września (niedziela) 2018r. od godz. 15.00.

 O godz. 16.00 w auli szkoły przy ul. Szopienickiej 66 w Katowicach odbędzie się zebranie z dyrekcją, wychowawcami poszczególnych klas oraz kierownikiem internatu. Obecność jednego z rodziców obowiązkowa.

Numery kontaktowe:

Ø  szkoła             691 500 655

Ø  internat          535 055 675

Jednocześnie informujemy, że:

–  wysokość kaucji za ewentualne szkody wyrządzone w internacie w roku szk. 2018/19 wynosi 300,00 zł. Kaucję należy wpłacić w dniu przyjazdu do internatu, tj.  9.09.2018r. – w momencie zakwaterowania – wychowawcy internatu.

Kaucja jest zwrotna na koniec nauki w szkole (po ewentualnym potrąceniu z w/w kaucji należy ją bezzwłocznie uzupełnić do kwoty 300zł).

–  czesne w roku szk. 2018/19 wynosi 400,- (zgodnie z uchwałą Zarządu PZHL nr 3/8/2017 z dnia 24.08.2017r.) i jest płatne:

–  w klasach  I i II  do 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący  – czesne płatne za miesiące  wrzesień-czerwiec

–  w klasie III do 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący za wyjątkiem opłaty za miesiąc maj, którą należy uiścić do 10 kwietnia – czesne w kl. III płatne za miesiące wrzesień-maj

– opłatę czesnego można wnosić w sekretariacie Szkoły (Katowice ul. Szopienicka 66) lub na konto szkoły z tytułem przelewu „czesne za m-c ……… – imię i nazwisko ucznia) na  nr:

PKO BP O/Sosnowiec 37 1020 2498 0000 8102 0628 7637

–  zakup podręczników – we wrześniu, po konsultacji uczniów z nauczycielami.