Zakończenie roku szkolnego w NLO SMS PZHL – relacja

Dnia 15 czerwca w siedzibie NLO odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego oraz wręczenie świadectw dla uczniów klas pierwszej i drugiej. Niektórzy przedstawiciele społeczności szkolnej oprócz świadectw ukończenia danej klasy otrzymali również specjalne wyróżnienia. I tak: nagrodę kierownika internatu za utrzymywanie należytego porządku w pokoju dostał Bartosz Schmidt, nagrody za dobre wyniki w nauce stały się udziałem Macieja Miarki oraz Bartosza Schmidta, a wyróżnienia za osiągnięcia sportowe w mijającym sezonie przyznano Marcelowi Kotule, Maciejowi Miarce, Sebastianowi Brynkusowi, Konradowi Gruszczykowi, Kamilowi Wałędze, Armenowi Khoperii, Szymonowi Luszniakowi, oraz Jankowi Sołtysowi. Ten ostatni został jednogłośnie wybrany najlepszym zawodnikiem szkoły w sezonie 2017/2018 i poza otrzymaniem nagrody rzeczowej w kolejnym roku szkolnym zostanie zwolniony z opłat czesnego. Nagrody sportowe wręczone zostały naszym uczniom przez wybitnego zawodnika i olimpijczyka Pana Andrzeja Zabawę, który w swoich słowach kierowanych do nagrodzonych podkreślał znaczenie treningu i wytężonej pracy w osiąganiu zamierzonego celu jakim jest profesjonalna gra w hokeja.

W uroczystości, poza Panem Dyrektorem, Panią Dyrektor, przedstawicielami grona pedagogicznego i trenerskiego udział wzięli także reprezentanci Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie, pracownicy administracji szkoły oraz rodzice niektórych uczniów.

Zachęcamy do obejrzenia relacji fotograficznej z tego wydarzenia zamieszczonej poniżej.