Akty prawne

Zmiany w statucie:

Nowy Statut Szkoły obowiązujący od 1 września 2015r.

Jeżeli nie widzisz dokumentu poniżej – pobierz bezpośrednio plik PDF.

Statut szkoły (fragmenty) obowiązujący do 13 marca 2014r.

Statut Szkoły – fragmenty.