Akty prawne

Jednolity tekst Statutu Szkoły obowiązujący od dnia 1.06.2017 roku w trakcie nowelizacji.

STATUT 1.06.2017