Archiwum kategorii: Akty Prawne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługa

Świadczenie usługi żywieniowej w zakresie całodziennego wyżywienia uczniów Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie zostało zamieszczone na Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26 lipca 2016 roku.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czytaj dalej