Archiwum kategorii: Akty Prawne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Świadczenie usługi żywieniowej w zakresie całodziennego wyżywienia uczniów Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie zostało zamieszczone na Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12 grudnia 2014 roku.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czytaj dalej

Informacja o organizacji imprez sportowych.

Informujemy, iż Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie w Sosnowcu nie posiada zgody na organizację masowych imprez sportowych. W związku z powyższym na meczach I ligi hokeja na lodzie organizowanych przez SMS PZHL w sezonie 2014/2015 liczba udostępnionych miejsc dla widzów wynosi poniżej 300 osób.

Dyrektor NLO SMS PZHL:
Adam Fras