Dokumenty dla uczniów przyjętych do klasy pierwszej

LISTA DOKUMENTÓW:

 • Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
 • Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • Karta zdrowia
 • Odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem pobytu stałego przez Urząd Miasta
 • 2 opisane zdjęcia
 • Dodatkowo:
  Zaświadczenie o dysfunkcjach

DOKUMENTY DO POBRANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
www.smspzhl.pl/do-pobrania/:

 1. Ankieta
 2. Druki (załączniki):
 • deklaracja zgody
  (w przypadku tej jednej zgody wymagane jest potwierdzenie notarialne wiarygodności podpisów)
 • oświadczenie – wyrażenie zgody na udział syna w rozgrywkach
 • oświadczenie – wyrażenie zgody na udział w wycieczkach szkolnych
 • oświadczenie – wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka
 • Deklaracja zgłoszenia do podstawowej opieki zdrowotnej na czas pobytu czasowego w Sosnowcu (uczniowie-zawodnicy spoza Sosnowca)