Odwołanie zajęć dydaktycznych i sportowych

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirus, zajęcia w szkole zostają zawieszone.
Od 12 marca do 25 marca br. uczniowie szkoły nie przychodzą na zajęcia szkolne i sportowe. O terminie wznowienia zajęć i powrocie do internatu zostaną powiadomieni rodzice uczniów drogą mailową.

Proszę o śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej. Aktualne informacje i zalecenia dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach.