Archiwum autora: Bożena Lysko

Odwołanie zajęć dydaktycznych i sportowych

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirus, zajęcia w szkole zostają zawieszone.
Od 12 marca do 25 marca br. uczniowie szkoły nie przychodzą na zajęcia szkolne i sportowe. O terminie wznowienia zajęć i powrocie do internatu zostaną powiadomieni rodzice uczniów drogą mailową.

Proszę o śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej. Aktualne informacje i zalecenia dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach.

Studniówka 2020 z Julianem Tuwimem w tle

Zgodnie z tradycją Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZHL w Katowicach uczniowie najstarszej klasy wzięli udział w balu popularnie nazywanym studniówką. Otwarcia uroczystości dokonał dyrektor szkoły Pan Artur Ślusarczyk. Podopieczni Pana Szczepana Dyrki-wychowawcy rocznika 2001 – zatańczyli poloneza, którego kunszt choreograficzny zachwycił zaproszonych gości w osobach kadry pedagogicznej, administracyjnej i sportowej. Uczniowie i towarzyszące im partnerki pobili rekord szkoły w ilości odtańczonych figur i skomplikowanych przejść. Na wyróżnienie zasługiwał również program artystyczny, do którego wykorzystano motywy popularnego utworu Juliana Tuwima „Lokomotywa”. Tak przygotowana zabawa wróży 100 % powodzenie na egzaminach maturalnych, czego serdecznie wszystkim abiturientom życzymy.