Nasi uczniowie angażują się w akcję charytatywną „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach – Boże Narodzenie 2017”

W tym roku uczniowie i pracownicy naszej szkoły, we współpracy z uczniami Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 im. A. Kocura włączyli się w akcję „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach – Boże Narodzenie 2017”, której organizatorem jest Fundacja Polskich Wartości a pomysłodawcami w 2014 roku byli szczecińscy pielgrzymi. Udało nam się zebrać 362,91 zł i za taką kwotę poczyniono zakupy spożywczo-gospodarcze po to, aby trafiły one przed Bożym Narodzeniem do naszych rodaków na Kresach. Ten szczytny cel zsolidaryzował uczniów, którzy chętnie i z zaangażowaniem poświęcili swój czas na gromadzenie darów i zrobienie zakupów. Ideę akcji najlepiej wyjaśnią słowa zamieszczone na stronie www.rodakomnakresach.pl :

„Nazwa akcji „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach” nawiązuje do poświęcenia Polsce, pamięci naszych korzeni, pielęgnowaniu tradycji i narodowego dziedzictwa. Jesteśmy wdzięczni naszym Rodakom na Kresach za rozpowszechnianie polskiej mowy, za utrwalanie historii, za trud życia. Naszą akcją oddajemy hołd Rodakom, tym którzy od pokoleń wiernie przestrzegają maksymy „Bóg, Honor, Ojczyzna”. To hołd dla naszych współczesnych Bohaterów zachowujących Polskość w najczystszej postaci.”

A na zdjęciach zobaczyć można jaki był nasz tegoroczny wkład w akcję oraz skład przygotowanej przez nas paczki dla naszych rodaków – tych najbiedniejszych i potrzebujących.