Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023-informacja dla rodziców i uczniów

Szanowni Państwo, przyjazd uczniów-zawodników i zakwaterowanie                    w internacie w Katowicach przy ul. Z. Nałkowskiej 10 (EUROHOTEL)

 w dniu 1 września 2022r.:

-uczniowie klasy I od godz. 15:00-16:00,

-uczniowie klasy II,III,IV od godz.16:00-17:30.

Zebranie z rodzicami w budynku szkoły przy ul. Szopienickiej 66 w Katowicach

-rodzice uczniów klasy I o 16:30

-rodzice uczniów klasy II,III,IV o godz. 16:00.

Obecność jednego z rodziców obowiązkowa.