Harmonogram konsultacji dotyczącej naboru do NLO SMS PZHL w katowicach , 7 maja 2022r.

HARMONOGRAM KONSULTACJI NABOROWEJ
NLO SMS PZHL Katowice
7 maja 2022r.

– godz. 9.00 zbiórka przy lodowisku JANTOR II Katowice Janów
ul. Z. Nałkowskiej 11
podział zawodników na dwie grupy
– godz. 10.30-11.45 testy specjalistyczne na lodzie GRUPA I
testy ogólnorozwojowe GRUPA II
– godz. 12.00-13.15 testy specjalistyczne na lodzie GRUPA II
testy ogólnorozwojowe GRUPA I

– godz. 13.30 obiad GRUPA I (po testach ogólnorozwojowych)
– godz. 14.00 obiad GRUPA II (po testach na lodzie)

– godz. 17.00-17.45 mecz sparingowy testowy
– godz. 18.00-18.45 mecz sparingowy testowy
– godz. 18.45 zakończenie konsultacji naborowej
– godz. 19.30 kolacja dla zainteresowanych (po uprzednim zgłoszeniu)