Zawieszenie zajęć stacjonarnych do 29 listopada 2020r.-komunikat MEN

Szanowni Państwo, od poniedziałku, 9 listopada br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jednocześnie do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych).

Bez zmian pracują przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Są to najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych. Szczegóły znajdą Państwo w komunikacie MEN. Proszę o przekazanie tych informacji wszystkim zainteresowanym osobom. Zachęcam także do bieżącego śledzenia informacji udostępnianych na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja.

Z wyrazami szacunku: Przemysław Czarnek -Minister Edukacji i Nauki

——————————

Załączniki:

1.Zmiany w funkcjonowaniu szkół i placówek do 29 listopada br. – komunikat MEN (https://dokumenty.men.gov.pl/840804e1-835c-4e9f-93e0-04a05d8df3fd/zmianywfunkcjonowaniuszkoliplacowekdo29listopadabrkomunikatmen.docx)

2. Nowelizacja rozporządzenia z art. 30b ustawy Prawo oświatowe (https://dokumenty.men.gov.pl/8443a94f-e35a-4a4f-816c-8fc125c6bf58/nowelizacjarozporzadzenia30b_.pdf)