Inauguracja roku szkolnego 2020/2021-informacje dla uczniów i rodziców

Szanowni Państwo,

Przyjazd uczniów-zawodników i zakwaterowanie w internacie w Katowicach przy ul. Z. Nałkowskiej 10 (EUROHOTEL) zaplanowane są na dzień 1 września  2020r. i  odbywać się będzie w  godzinach: 15.00 – 17.00 wg następującego harmonogramu przyjęć:

– godz. 15.00 – 16.00 – klasa I

– godz. 16.00 – 16.30 – klasa III i klasa II BP

– godz. 16.30 – 17.00 – Klasa II AG

 W budynku szkoły  przy ul. Szopienickiej 66 w Katowicach w poszczególnych salach lekcyjnych szkoły odbędą się zebrania z dyrekcją, wychowawcami  klas oraz kierownikiem internatu. Obecność jednego z rodziców obowiązkowa.

– godz. 16.15  – zebranie klasy I
– godz. 16.15 – zebranie klasy II BP

– godz. 16.45 – zebranie klasy II AG
– godz. 17.00 – zebranie klasy III

Inne ważne informacje:


Nr kontaktowe:

–  sekretariat szkoły                                      691 500 655 

–  internat (dyżurujący wychowawca)       535 055 675