Odbiór świadectw, sprzętu i rzeczy osobistych przez uczniów SMS PZHL

W piątek 5 czerwca 2020 r. można odebrać rzeczy, które uczniowie zostawili w internacie i na lodowisku. Należy zgłosić się do pomieszczeń klubowych SMS-u-szatnia sportowa – wejście lub wjazd od strony maszynowni. Każdy pokój internatu spakowany jest do pojemników oznaczonych numerem zajmowanego pokoju. Rzeczy można odbierać   w godzinach 17-19.

Odbiór świadectw w dniu 26 czerwca w godz.16-17 w Sekretariacie Szkoły. W tym dniu również możliwość odbioru rzeczy, które uczniowie zostawili w internacie i na lodowisku  w godz. 17-19 (szatnia sportowa na lodowisku – wejście lub wjazd od strony maszynowi).

Dyrektor szkoły: Artur Ślusarczyk