Pasowanie Pierwszoklasistów

Przed zakończeniem pierwszego półrocza odbyla sie uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych. Tekst ślubowania odczytał w imieniu uczniów Marcin Szlomski, a ceremonii pasowania na ucznia i zawodnika NLO SMS PZHL w Katowicach dokonał dyrektor szkoły  Artur Ślusarczyk. Uczeń klasy Ia Tomasz Grobelkiewicz w oficjalnym przemówieniu podziękował za zaufanie i w imieniu kolegów zapewnił o lojalności wobec szkoły, drużyny. Zgodnie ze zwyczajem i tradycją szkoły uczniowie otrzymali okolicznościowe upominki.