Badania uczniów/zawodników w Instytucie Sportu w Warszawie

W dniach 10-13 września 2019 r.  wszyscy uczniowie naszej szkoły po raz kolejny  uczestniczyli w badaniach prowadzonych przez Instytut Sportu  w Warszawie w ramach Programu identyfikacji i wspierania talentów. Badania obejmowały pomiar składu ciała, badania krwi, pomiar mocy kończyn dolnych, badania lekarskie i test wysiłkowy. Uczniowie/zawodnicy uczestniczyli w spotkaniu z dietetykiem i psychologiem sportowym, brali udział w ankiecie na temat wiedzy o żywieniu sportowca i psychologii sportu.