Koniec roku szkolnego 2018/2019

Uczniowie I i II klasy Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie w Katowicach wzięli udział                  w uroczystym zakończeniu roku szkolnego. W obecności pracowników szkoły, rodziców i przedstawicieli organu prowadzącego zostały wręczone nagrody za wyróżniającą postawę sportową, wyniki w nauce i zachowaniu. W tym roku uczniowie naszej szkoły osiągali dobre i bardzo dobre wyniki      w nauce, padł rekord ilości świadectw z wyróżnieniem. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy!!!