Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu egzaminu maturalnego w 2019r.

https://www.cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180820%20Harmonogram%20egzaminow%20w%202019%20r.%20E8%20EG%20EM.pdf