Raport z ewaluacji

W styczniu 2017 roku w NLO SMS PZHL w Sosnowcu pracował zespół wizytatorów ds. ewaluacji. Przez kilka dni przedstawiciele nadzoru pedagogicznego pani Elżbieta Włodarczyk i pan Kazimierz Horbatowski przyglądali się naszej placówce.  Efektem ich pracy jest raport, opisujący różne aspekty funkcjonowania szkoły. Powstał on na podstawie obserwacji, wielokierunkowych rozmów przeprowadzonych z Dyrekcją, nauczycielami, trenerami, pracownikami niepedagogicznymi, rodzicami i oczywiście uczniami szkoły. Wizytatorzy przeanalizowali również interesujące ich dokumenty i anonimowe ankiety wypełnione przez chłopców, ich rodziców i kadrę pedagogiczną. Ewaluacja jest dokumentem, w którym jasno uwypuklono pozytywne strony działania szkoły. Zachęcamy do zapoznania się z raportem szczegółowo opracowanym przez pp. Włodarczyk i Horbatowskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z ewaluacji na stronie: http://www.npseo.pl/action/raports