O szkole

 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZHL w Katowicach zostało powołane do życia w 1994 roku. Założycielem i organem prowadzącym Szkołę jest Polski Związek Hokeja na Lodzie w Warszawie. Szkoła Mistrzostwa Sportowego od początku swego istnienia do sierpnia 2017 roku zlokalizowana była w Sosnowcu, a od września 2017 roku mieści się w budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 3, w  Katowicach przy ul. Szopienickiej 66.

Oprócz części budynku szkoły uczniowie mają także do dyspozycji pomieszczenia internatu mieszczącego się na jednym z pięter Eurohotelu w Katowicach przy ul. Nałkowskiej 10, oraz lodowiska Jantor sąsiadującego z budynkiem hotelu.

Szkoła zapewnia uczniom zakwaterowanie w internacie, wyżywienie, naukę, treningi i odnowę biologiczną. Kadrę szkoleniową tworzy 5 trenerów, 1 lekarz, 2 masażystów, kierownicy drużyn oraz pracownicy pedagogiczni.

Szkoła daje możliwość połączenia 4-letniej nauki na poziomie liceum ogólnokształcącego z dwufazowym treningiem pod okiem wykwalifikowanego sztabu szkoleniowego

Mało liczne klasy (do 16 osób), wysoki poziom lektoratów językowych oraz nauka w grupach dają możliwość lepszego przygotowania do egzaminu maturalnego.