Kontakt

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
Szkoła Mistrzostwa Sportowego PZHL

ul. Szopienicka 66
40-431 Katowice
tel. +48 691 500 655
sekretariat@smspzhl.pl

Internat Niepublicznego Liceum Sportowego
Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZHL

ul. Z.Nałkowskiej 10
40-425 Katowice
tel. +48 535 055 675
nlosms.internat@onet.pl

 

Rachunek bankowy:
BANK PKO BP SA Oddział 1 w Sosnowcu
37 1020 2498 0000 8102 0628 7637