Administracja

Joanna Dubińska – sekretariat                                                                                                                       Bożena Chmielewska– główna księgowa                                                                                                     Wójcik  Ewa – referent ds. kadr