Archiwum kategorii: Akty Prawne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.smspzhl.pl
Ogłoszenie nr 367989 – 2016 z dnia 2016-12-15 r.
Sosnowiec: Świadczenie usługi żywieniowej w zakresie całodziennego wyżywienia uczniów Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie Czytaj dalej