Szkolne spotkanie wigilijne uczniów, sztabu trenerskiego, nauczycieli i pracowników administracji

Zgodnie z wieloletnią tradycją  cała społeczność  NLO SMS PZHL wzięła udział w uroczystej kolacji wigilijnej. Życzenia wygłosił dyrektor i trener  Artur Ślusarczyk. Spotkanie przebiegło w miłej i prawie rodzinnej atmosferze.