Ewaluacja

Szanowni Rodzice,

w najbliższym czasie w NLO SMS PZHL w Sosnowcu pojawi się zespół wizytatorów ds. ewaluacji, którzy przez kilka dni będą się przyglądać naszej placówce. Efektem ich pracy będzie raport, opisujący różne aspekty funkcjonowania szkoły. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wyrażenia swoich opinii na potrzeby tego raportu.

Ewaluacja zewnętrzna jest ważnym elementem systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. Ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Ministerstwo zdefiniowało wymagania wobec szkół, dotyczące różnych dziedzin: od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie (pełna lista wymagań na stronie www.npseo.pl).

Wizytatorzy ds. ewaluacji starają się uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki. Rozmawiają z dyrekcją, nauczycielami, uczniami. Istotnym elementem jest rozmowa z rodzicami.

Zapraszamy Państwa na spotkanie z wizytatorami ds. ewaluacji w dn. 12.01.2017 roku o godz. 16.00 do NLO SMS PZHL w Sosnowcu, ul. 3 Maja 41. Prosimy o potwierdzenie przyjazdu do dnia 7.01.2017 roku (tel. szkoły – 691500655).

W trakcie rozmowy zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie opinii na temat funkcjonowania naszej szkoły. W spotkaniu nie będą uczestniczyć przedstawiciele dyrekcji ani nauczyciele, a informacje zebrane w trakcie badania są w pełni anonimowe.

Chętnych Państwa prosimy również o wypełnienie ankiety, zawierającej pytania na temat tego, jak postrzegają Państwo naszą szkołę. Ankieta jest w pełni anonimowa, można ją wypełnić w formie on-line lub papierowej. Można również wypełnić ankietę w domu i przekazać następnego dnia wizytatorom w szkole. Zainteresowanych prosimy o kontakt do dnia 7.01.2017 roku, w celu udostępnienia loginu i hasła (tel. szkoły – 691500655). Wypełnienie ankiety trwa ok. 20 min.

Wnioski wypływające z rozmowy z rodzicami i ankiety będą częścią raportu, który niebawem zostanie zamieszczony na platformie internetowej www.npseo.pl. w zakładce “Zobacz raport z ewaluacji swojej szkoły”.

Zależy nam na Państwa szczerych opiniach. Chcemy poznać Państwa zdanie. Wierzymy, że dzięki Państwa pomocy uda nam się wzmocnić i rozwijać naszą szkolną społeczność.

Z wyrazami szacunku,

Dyrekcja NLO SMS PZHL w Sosnowcu