Uwaga, nabór do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie na rok szkolny 2015/2016

W dniach 26-28 kwietnia 2015 roku zostanie przeprowadzony nabór uczniów i zawodników do I klasy NLO SMS PZHL w Sosnowcu. Pobierz upoważnienie. Więcej informacji w zakładce Rekrutacja.

 

 

Sosnowiec, 10.03.2015
l.dz. 22/2015

 

Kluby wg rozdzielnika

 

DO WIADOMOŚCI TRENERÓW PROWADZĄCYCH
ZAWODNIKÓW ROCZ. 1999
I TRENERÓW KOORDYNATORÓW

 

 

Dyrekcja Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZHL w Sosnowcu zwraca się z prośbą o wytypowanie kandydatów do I klasy NLO SMS PZHL w Sosnowcu (rocznik 1999).

Kandydaci powinni posiadać wysoki poziom sportowy, wyróżniający ich w swojej grupie wiekowej, dobry stan zdrowia oraz wstępną ustną zgodę rodziców na rozpoczęcie nauki i szkolenia sportowego w 3- letnim liceum ogólnokształcącym SMS Sosnowiec.

 

Jednocześnie prosimy trenerów prowadzących zawodników z rocznika 1999 o wypełnienie karty oceny zawodnika wg poszczególnych punktów.

 

Propozycje trenerów wraz z wypełnioną kartą oceny zawodnika prosimy przesłać do dnia 31.03.2015r. (pocztą na adres szkoły: 41-200 Sosnowiec ul. 3 Maja 41 lub e-mailem: nlosmspzhl@poczta.onet.pl, fax-em: 032 269 55 28).

Na podstawie przesłanych kart oceny zawodników PZHL prześle do poszczególnych klubów powołanie zawodników na zgrupowanie naborowe, które odbędzie się w SMS w Sosnowcu w dniach 26-28.04.2015r.

 

Dyrektor NLO SMS PZHL
mgr Adam Fras