Uwaga uczniowie klasy I

W związku z przyjęciem do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZHL w Sosnowcu prosimy o złożenie dokumentów wg załączonej listy

w terminie od 27 czerwca do 4 lipca do godz. 12.00.

Sekretariat szkoły czynny w godz. 9.00 – 14.00.

 

Brak oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z uczęszczania do naszej szkoły.

Do szkoły należy stawić się z ważną książeczką zdrowia sportowca oraz z aktualnymi badaniami laboratoryjnymi (morfologia krwi, badanie moczu, EKG).

Dzień rozpoczęcia zajęć edukacyjnych i sportowych zostanie podany na stronie www.smspzhl.pl

LISTA DOKUMENTÓW:

 1. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
 2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 3. Karta zdrowia
 4. Odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem pobytu stałego przez Urząd Miasta
 5. 2 opisane zdjęcia
 6.  Ankieta
 7. Druki (załączniki):
 • deklaracja zgody
 • oświadczenie – wyrażenie zgody na udział syna w rozgrywkach
 • oświadczenie – wyrażenie zgody na udział w wycieczkach szkolnych
 • oświadczenie – wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka
 • oświadczenie badanego (projekt hokej URTI)
 • Deklaracja zgłoszenia do podstawowej opieki zdrowotnej na czas pobytu czasowego
 • w Sosnowcu (uczniowie-zawodnicy spoza Sosnowca)
 • Umowa trójstronna podpisana w 3 egzemplarzach (przez Rodzica, Zawodnika i Klub)

Dodatkowo

 • Zaświadczenie o dysfunkcjach

Kliknij tutaj, aby pobrać wzory dokumentów.

Nowy druk wyboru pielęgniarki.

Nowy druk wyboru lekarza.