Jesteśmy najlepsi wśród sosnowieckich liceów

Baterie1Działania proekologiczne realizowane przez społeczność szkolną NLO SMS PZHL spotkały się z uznaniem włodarzy miasta. Otrzymaliśmy dyplom uznania za zajęcie pierwszego miejsca w zbiórce surowców wtórnych- zużytych baterii. Cieszy nas fakt dużej świadomości uczniów w zakresie ochrony środowiska i wierzymy, że w następnych latach będziemy również aktywni w tym obszarze działania. Dziękujemy za zaangażowanie i prospołeczną postawę.

B.L.