Psychiczne przygotowania do rywalizacji sportowej

Pani dr Joanna Ogrodnik, pracownik naukowo-dydaktyczny  Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, prowadzi w NLO SMS PZHL w Sosnowcu cotygodniowe zajęcia z uczniami-zawodnikami.W ramach psychicznego przygotowania do rywalizacji sportowej wykonywane są następujące czynności:

a) diagnoza lęku rywalizacyjnego – poznawczego, somatycznego oraz poziomu pewności siebie; rozpoznanie samooceny oraz poziomu motywacji;
b) rozwijanie umiejętności psychicznych zawodników:
– przygotowanie do rywalizacji sportowej,
– eliminowanie lęku i obniżanie poziomu stresu przedstartowego,
– regulowanie procesów pobudzenia,
– trening pewności siebie,
– trening koncentracji,
– eliminowanie rozproszenia czynnikami zewnętrznymi,
– kształtowanie odporności na presję,
– rozwijanie motywacji.

W spotkaniach uczestniczą wszyscy uczniowie, nikomu nie trzeba przypominać, co świadczy o potrzebie tego typu zajęć. Treningami mentalnymi objęci są wszyscy zawodnicy, prowadzone są spotkania indywidualne i grupowe.

Oprac. D. Wilk