„Noe” – program profilaktyki uzależnień na szóstkę.

Ze względu na popularność wśród młodych ludzi, a zarazem ogromną szkodliwość środków psychoaktywnych, takich jak alkohol i narkotyki szkoła postanowiła wziąć udział w programie profilaktyki  „Noe” skierowanym do uczniów naszej szkoły. Program odbył się dnia 17 października br. w siedzibie NLO SMS i został poprowadzony przez wieloletniego terapeutę i pedagoga, specjalistę terapii uzależnień, dyrektora jednego z ośrodków MONAR-u Pana Mariusza Kajdę oraz jego pomocnika, Pana Grzegorza. Spotkanie zostało zorganizowane dzięki pomocy i finansowaniu Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Program profilaktyki miał na celu przede wszystkim zapoznanie uczniów z faktami i mitami dotyczącymi używania alkoholu i narkotyków. Przydatna wiedza została przedstawiona uczniom w nietuzinkowy sposób, stale angażujący zainteresowanych do różnych aktywności (m.in. odgrywania krótkich scenek). Prowadzący – Panowie, na co dzień pracujący z osobami uzależnionymi, wprowadzali kolejne wątki, odnosząc się do własnych (nierzadko dramatycznych) doświadczeń, co dodatkowo podnosiło stopień autentyczności przedstawianych treści. Nasi uczniowie wydawali się być niezwykle zainteresowani spotkaniem, w części przeznaczonej na zadawanie pytań gościom tłumnie gromadzili się wokół Panów, chętnie i z dużym zaangażowaniem brali też udział w inscenizacjach, dyskusjach, żywo reagowali na zadawane im pytania. Po spotkaniu słychać było same pozytywne opinie naszych uczniów o zorganizowanym programie. Szkoła będzie się starała, w miarę możliwości, o zorganizowanie podobnych spotkań w przyszłości.

K.A.

W rozmowach z uczniami klasy III usłyszeliśmy opinię, że spotkanie było na szóstkę. Gratulacje dla prowadzących i Pani pedagog, która pilotowała spotkanie.

B.L.